1. צפייה מיומנת במתרחש סביב.

לשינויים לב לשים צריכים הגוף. שפת של נכונה להבנה חיונית ומאומצת זהירה התבוננות

מתמיד תרגול וכמובן, וריכוז, אנרגיה ומאמץ, השקעה כאן נדרשת סביבנו. המתרחשים הקטנים

לאורח להפוך צריכים והבחנה ההתבוננות רואים. שאנו מה כל את במודע ולהבין לצפות כדי

זו מודעת הבחנה שימוש. ללא ומתנוון בו, שמשתמשים ככל שמתחזק לשריר, דומים והםחיים

משתמשת בכל החושים, לא רק בראייה.

 

2. לפענח כל דבר לפי ההקשר.

כל דבר שרואים צריך לבחון לפי 4 קריטריונים:

מקום – היכן זה מתרחש

זמן – באיזו שעה/חלק של היום

מערכת יחסים – ביני לבין השני

ציפיות – מה אני מצפה שיצא ממפגש זה.